دانلود پایان نامه

بحث، ذکر يک مقدمه، ضروري به نظر مي‌رسد. اگر حجاب، و به تعبير دقيق‌تر، پوشش اسلامي، با ساير عناصر نظام عفت همراه نشود، غرض از جعل آن متحقق نمي‌گردد.
اگر بناست که پوشش اسلامي، زنان را از حالت شئ جنسي و البته محرک بودن خارج سازد و مانع ارسال پيام‌هاي جنسي از سوي آنان به مردان نامحرم گردد، مسلماً لازم است در کنار ضوابط پوشش، به مسائل ديگري نيز توجه گردد. رفتار مبتني بر حيا،? متانت و صلابت در گفتار، و توجه به محتواي کلام با نامحرم،? وقار در راه رفتن،? پرهيز از تبرج،? خودداري از اختلاط با نامحرم، و نيز غض بصر (کنترل نگاه به نامحرم)،? از جمله اين مسائل و در واقع اجزاء ديگري از منظومه عفت‌اند.عنصر مهم ديگري که در اين جا مي‌توان به آن اشاره نمود، زهو است، که در کلام علي(ع)، به عنوان يکي از خصلت‌هاي مطلوب زنان معرفي شده است.
امير‌المؤمنين(ع) مي‌فرمايند: “خيار خصال النساء شرار خصال الرجال، الزهو، و الجبن و البخل”.? شايد از ظاهر اين روايت برداشت شود که رذائلي مثل تکبر يا ترس و يا بخل، براي زنان فضيلت محسوب مي‌شوند، ولي با توجه به ادامه روايت و قرائني از اين دست، معناي اين روايت به درستي مشخص مي‌شود. حضرت علي(ع) در ادامه مي‌فرمايند: هر گاه زن متکبر باشد [به کسي جز شوهرش] سر فرود نمي‌آورد؛ و هر گاه بخيل باشد مال خود و شوهرش را نگاه مي‌دارد؛ و هر گاه ترسو باشد از آن چه به او روآورد [و موجب بدنامي و خشم شوهرش گردد] مي‌ترسد و [دوري مي‌گزيند].
شهيد مطهري ذيل اين حديث مي‌نويسند: “نمي‌‌گويد زن خوب است متکبر باشد، مطلقاً حتي با زنان ديگر؛ نه؛ زن با زنان ديگر نبايد متکبر باشد. با محارم خودش چه‌ طور؟ با شوهرش، با پدرش، با بردارش، با عمويش، با دايي‌اش؛ بديهي است که اين‌ها نيز نبايد متکبر باشد. انسان هم که دو جور خُلق نمي‌تواند داشته باشد. آدم يا متکبر است يا متکبر نيست. اين حديث مي‌گويد: زن در مقابل مرد نامحرم رفتارش متکبّرانه باشد.
البته “زهو” که اين جا آمده با کلمه‌ي “تکبر” کمي فرق دارد؛ يعني رفتارش بزرگ‌منشانه باشد، آن تواضع‌ها و فروتني‌هايي که مثلاً يک مرد در مقابل مرد ديگر، يک زن در مقابل زن ديگر، و يا يک زن در مقابل يک مرد محرم از خود نشان مي‌دهد که قدم شما روي چشم؛ دل ما را روشن کرديد، تشريف بياوريد و از اين قبيل؛ براي زن شايسته نيست که در مقابل مرد نا محرم از خود نشان دهد اين همه خودش را کوچک کند. زن در مقابل يک مرد نامحرم که قرار مي‌گيرد بايد خودش را بگيرد و لهذا مي‌فرمايد که اگر زن با يک مرد نامحرم اين طور رفتار کند، آن نامحرم هميشه ميان خودش و آن زن يک حريم و يک دور باش قائل مي‌شود. پس اين تکبر مربوط به رفتار شد نه مربوط به خُلق”.
زهو به اين معنا که شهيد مطهري; توضيح مي‌دهند؛ يعني همان رفتار بزرگ‌منشانه؛ مي‌تواند به عنوان الگويي کلان در رفتار و گفتار زنان در مواجهه با نامحرمان، مطرح شود که مصاديق گوناگوني مي‌يابد. زهو را مي‌توان سرسلسله ي اخلاق عفت‌محور دانست. همان‌طور که در بخش‌هاي قبلي هم گفته شد اگر زن بخواهد غرض شارع را از داشتن پوشش خاص در مواجهه با نامحرم، به جا آورد بايد مجموعه‌اي از بايد‌ها و نبايد‌ها را در رفتار و گفتار و کردارش در نظر قرار دهد.
زني که با پوشش مناسب در جامعه حاضر مي‌شود، عفت‌مندانه رفتار مي‌کند، حيا مي‌ورزد، تبرج نمي‌کند، در مقابل نامحرم ديده فرو مي‌نهد، با متانت قدم برمي‌دارد، رفتارش مبتني بر بزرگ‌مَنشي است؛ و همان ‌طور که در ادامه مي‌آيد، صلابت‌مندانه با نامحرمان سخن مي‌گويد؛ مسلماً مي‌تواند حضوري فراجنسيتي و سالم در اجتماع داشته باشد. البته از نقش و سهم مردان در آفريدن جامعه‌اي امن و سالم براي حضور اجتماعي زنان، نمي‌توان چشم‌پوشي نمود.پس از ذکر اين مقدمه، به تبيين فوايد و آثار حجاب اسلامي، البته حجابي که همراه با ساير عناصر نظام عفت مراعات مي‌گردد، مي پردازيم.
ارزش و احترام زن:
مرد به طور قطع از نظر جسماني بر زن تفوق دارد . از نظر مغز و فكر نيز تفوق مرد لااقل قابل بحث است . زن در اين دو جبهه در برابر مرد قدرت مقاومت ندارد ، ولي زن از طريق عاطفي و قلبي هميشه تفوق‏ خود را بر مرد ثابت كرده است . حريم نگه‏داشتن زن ميان خود و مرد يكي از وسائل مرموزي بوده است كه زن براي حفظ مقام و موقع خود در برابر مرد از آن استفاده كرده است .
اسلام زن را تشويق كرده است كه از اين وسيله استفاده كند . اسلام مخصوصا تأكيد كرده است كه زن هر اندازه متين‏تر و با وقارتر و عفيفتر حركت كند و خود را در معرض نمايش براي مرد نگذارد بر احترامش افزوده مي‏شود
بعدا در تفسير آيات سوره احزاب خواهيم ديد كه قرآن كريم پس از آنكه‏ توصيه مي‏كند زنان خود را بپوشانند مي‏فرمايد : ” ” ذلك ادني ان يعرفن فلا يؤذين “” . يعني اين كار براي اينكه به عفاف شناخته شوند و معلوم شود خود را در اختيار مردان قرار نمي‏دهند
2-4-3- بررسي فرهنگ حجاب وعفاف در غرب
از روند گسترش حجاب در غرب به چه اندازه اطلاع داريد؟ آيا اسلام هراسي و قوانين محدود كننده حجاب در غرب، مانع از گسترش اين فرهنگ اسلامي در غرب شده است؟ در حجاب اسلامي چه چيزي نهفته است که دشمنان اسلام، آن را به عنوان دشمن درجه يک دمکراسي و مدرنيته در غرب مطرح مي‌کنند؟ دلايل زنان تازه مسلمان شده در دفاع از حجاب چيست؟ براي روشن شدن سؤالات فوق با گزارش ويژه مشرق همراه شويد
2-4-4- زن محجبه در غرب
شايد معناي حجاب اينگونه كه در حال حاضر در عرف اطلاق مي‌شود، در قرون گذشته تمدن غرب جايي نداشته باشد، لكن پوشاندن بدن و به خصوص موي سر از بديهيات تاريخي غرب است؛ بسياري از زنان مسيحي در قرون گذشته، نه تنها در مراسم مذهبي اعم از دعا و يا رفتن به كليسا بلكه به غير از آن در طول زندگي معمول خود نيز از نقاب، پوشيه و يا به لفظ امروزي روسري (VEIL) براي پوشاندن موي سر خود استفاده مي‌كردند.
اين روند، اگر چه تا قرن هيجدهم، نوزدهم و بيست ميلادي ادامه پيدا كرده است، لكن در طول اين دوره دستخوش حوادثي نيز شده است؛ بنبار اسناد تاريخي و تصاوير موجود از شكل لباس زنان غربي در اين چند قرن، شكل حجاب چندين بار تغيير كرده است به خصوص بعد از دوره رنسانس.
2-4-5- حجاب زن مسيحي
بعد از آن، در اوايل قرن 20، پوشش زنان تبديل به كلاهي آويزان شده است كه بيشتر در زنان روستايي و زناني كه در كليسا خدمت مي‌كرده‌اند، ديده شده است؛ در قرن نوزدهم ميلادي تا اواسط اين قرن، كلاه به عنوان يكي از وسايل تجملي در اروپا مورد استفاده زنان قرار مي‌گرفته است لكن زنان اروپايي همواره در اماكن عمومي موي سر خود را با كلاه مي‌پوشاندند.
آنچه از نظر جامعه شناسان غربي مورد نظر قرار گرفته است، فراموش شدن دليل اصلي پوشش زنان در مواقع دعا و غير از آن است، بنبا ر نظر اين افراد، دلايل معنوي پشت سر آن وجود داشته است كه در حال حاضر فراموش شده است.
به هر حال آنچه در دنياي امروز غرب وجود دارد، از آنچه كه در تاريخ گذشته تمدن غرب وجود داشته است، فاصله پيدا كرده است.
2-4-6- افزايش گرايش زنان به اسلام وحجاب در غرب
اگر چه با توجه با تبيلغات منفي و همه جانبه غرب عليه اسلام و فرهنگ اسلامي، بسياري از مردان و زنان غربي در ذهن خود، تصوير ترسناك و خطرناكي در ذهن خود ايجاد كرده‌اند، لكن در كنار تمام تبيلغات منفي غرب، روند گرايش و تمايل مردان به خصوص زنان غربي به اسلام و علي الخصوص به مسئله حجاب غير قابل انكار است به شكلي كه بر اساس آمار مختلف، اسلام نسبت به ديگر اديان در غرب رو به گسترش است و بيش از 150 درصد، افزايش يافته است.
پروفسور “مادلين زيلفي” استاد تاريخ خاورميانه در دانشگاه مريلند درباره افزايش رروند تمايل قشر تحصيلكرده زنان در دانشگاه‌هاي آمريكايي مي‌گويد: سرعت اين روند مرا کنجکاو کرده است، من بارها اين موضوع را در دانشکده ديده‌ام که اسلام به دختران هويت بخشيده است، اکنون دختران مسلمان با انگيزه قويتري در دين اسلام تحقيق مي‌کنند و نسبت به اعتقاداتشان جديت بيشتري دارند.
زيلفي همچنين مي‌گويد: حجاب کلمه‌اي است که معناي بسيار دارد، حجاب هميشه در داخل و خارج کشورهاي اسلامي نماينده خيلي از چيزها از جمله يک بيانيه سياسي محکم عليه فساد و بي بند و باري و يک عمل مذهبي عميق شخصي بوده است؛ اين موضوع به اصل اسلام برمي‌گردد؛ قرآن حجاب را در قالب لباس لازم شمرده است.
2-4-7- گسترش حجاب در دانشگاههاي غربي
پس از حوادث يازده سپتامبر، صدور و تصويب قوانين ضد اسلامي در غرب و گسترش پديده اسلام فوبيا وارد فاز جديدي شده است و به دنبال آن حجاب که از ارکان اساسي ايمان زن مسلمان و سمبل عفاف وي محسوب مي‌شود، در بعضي از کشورهاي غربي با تهديدها و مشكلات فراواني روبرو است.
ممنوعيت حجاب در مدارس فرانسه
اولين بار تصويب قانون ممنوعيت حجاب در مدارس فرانسه سر و صداي زيادي ايجاد کرد؛ مسلمانان فرانسه به عنوان بزرگترين جامعه مسلمان اروپا، از سال 2004 به موجب تصويب قانوني از داشتن حجاب در مدارس دولتي منع شدند. به موجب اين قانون تحت عنوان طرح”ممنوعيت استفاده از نشانه‌هاي مذهبي در مدرسه‌هاي فرانسه”، استفاده از حجاب اسلامي در مدارس فرانسه رسماً غيرقانوني شد. پيش از آن نيز اغلب مدارس فرانسه به سختي به دانش آموزان خود اجازه مي‌دادند با پوشش اسلامي در کلاس‌هاي خود حاضر شوند.
دختر مسلمان فرانسوي در شرايطي که تبعيت مسلمانان فرانسه از اين قانون نشانه موجه بودن آن در نظر مسلمانان نيست، بسياري از دختران مسلمان به واسطه اين ممنوعيت براي تحصيل به کشورهاي همسايه فرانسه سفر کرده يا در مدارس خصوصي حاضر مي‌شوند تا بتوانند حجاب و هويت ديني خود را حفظ کنند.
2-4-8- طرح قانون ممنوعيت حجاب در آمريکا
طرح ممنوعيت حجاب که براي اولين بار در اروپا و كشور فرانسه اجرا گرديد، به سرعت در سطح جهان مثل آمريکا و حتي در کشورهايي مانند ترکيه که اکثريت آن را مسلمانان تشکيل مي‌دهند، رواج يافت.
پيش‌نويس قانون ممنوعيت نمادهاي ديني براي معلمان مدارس از جمله داشتن حجاب در ايالت اورگان آمريکا مطرح شده است.[10]
2-4-9- اسلام حراسي ومقابله با حجاب
يکي از علل برخورد غرب با مسلمانان و ايجاد محدوديت براي آنها در اين جوامع، تبليغ خطر مسلمانان و بزرگنمايي آن است؛ بر کسي پوشيده نيست که پس از حوادث خود ساخته يازده سپتامبر و متهم نمودن مسلمانان، محدوديت حقوق اقليت‌هاي اسلامي در کشورهاي غربي رو به فزوني گذاشت. بخشي از منشأ اسلام هراسي به اين دليل است که وقتي مارکسيسم فرو مي‌پاشد غرب بايد براي حفظ يکپارچگي خود دشمن فرضي ترسيم کند، اين نظريه هانتينگتون که برتري آمريکا در بحران و چالش معنا پيدا مي‌کند، به منزله دکترين استمرار قدرت ايالات متحده آمريکا تلقي مي‌شود. بنابر اين بايد پس از خلا رقيب شرقي آن جايگزيني معرفي شود که در اين راستا پس از فروپاشي کمونيسم، اسلام را به عنوان دشمن فرضي جايگزين نمودند.
2-4-10-مسئله حجاب درزمان حکومت رسول خدا(ص)
اگر چه حجاب که در قرآن کريم با واژه‌ي “تستر” به معناي پوشش از آن ياد شده است، يکي از احکام الهي است و به طور قطع در زمان حکومت اسلامي به صورت قاطع رعايت مي‌شد و پيامبر اکرم (ص) نيز اجازه نمي‌دادند که احکام الهي به تسامح، تساهل و بازي گرفته شود، اما بايد دقت شود که اساساً “تستر” فقط آورده‌ي اسلام و منحصر به مسلمانان نبوده و نيست. لذا نه تنها تمامي اديان الهي تستر را فرض و واجب مي‌دانسته و مي‌دانند، بلکه حتي اقوام و ملل مختلف نيز هر چه متمدن‌تر بودند، نسبت به رعايت تستر جدي‌تر بودند. مثل ايران باستان.
لذا حتي قبل از بعثت رسول اکرم (ص) و دعوت به اسلام، کليه زنان يهود

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید