دانلود پایان نامه

خامنه‌اي:
اظهارنظر در مسائل ديني و احکام شرعي بر کساني که صاحب نظر نيستند جايز نيست؛ و بر مؤمنين واجب است در تمام احکام ديني به مراجع بزرگوار تقليد و اسلام‌شناسان مورد وثوق و اعتماد مراجعه نمايند.
حضرت آيت‌الله تبريزي:
ترويج اموري که مبدأ نشر فساد در جامعه يا بي‌عفّتي زنان و دختران شود جايز نيست؛ و پوشيدن لباسي که تمام حجم بدن آنان را نشان دهد که لباس زينت حساب بشود، کفايت نمي‌کند.
حضرت آيت‌الله صافي گلپايگاني:
امور مذکوره معرضيّت براي مفسده دارد. بانوان بايد جدّاً از آن بپرهيزند.
حضرت آيت‌الله بهجت:
هر چه باعث فتنه و فساد باشد اشکال دارد.
حضرت آيت‌الله مکارم شيرازي:
هر چه موجب اشاعه‎ي مفاسد اخلاقي گردد حرام است.
حضرت آيت‌الله صافي گلپايگاني:
امور مذکوره معرضيّت براي مفسده دارد. بانوان بايد جدّاً از آن بپرهيزند.
برخي از مادران، فرزندان دختر خود را که به بلوغ شرعي نرسيده‌اند با سر و پاي برهنه درخيابان‌ها و مجالس در حضور نامحرمان مي‌آورند، مستدعي‌ است وظيفه‌ي والدين را در قبال فرزندان خود بيان بفرماييد و اين بي‌اعتنايي چه صورت دارد؟
حضرت آيت‌الله فاضل لنکراني:
بر پدر و مادر است که فرزندان خود را با آداب و رسوم اسلامي و وظايف شرعي آشنا کنند و چنانچه موارد مذکور موجب تهييج و مفسده شود، اگر چه بچه مميز نباشد، بايد آنان را بپوشانند و حفظ کنند تا جامعه آلوده و بي‌بندوبار نشود.
حضرت آيت‌الله سيستاني:
بر غير بالغ، پوشيدن واجب نيست؛ ولي پدر و مادر لازم است که فرزند خود را به رعايت آداب و شئون اسلامي وادار نمايند و در تربيت صحيح شرعي آنان بکوشند.
حضرت آيت‌الله بهجت:
تمرين اطفال بر وظايف شرعيه به عهده‌ي والدين است.
حضرت آيت‌الله صافي گلپايگاني:
کار صحيحي نيست و والدين موظف‌اند دختر را از کودکي به رعايت حجاب و گريز از نامحرم عادت دهند و اگر در اين امر مسامحه کنند و دختر را نسبت به نامحرم بي‌تفاوت نمايند، شريک در معاصي دختر هستند. در حديث وارد شده است که در مجلسي که حضرت رضا(ع) تشريف داشتند و عدّه‌اي نيز حضور داشتند، دختر بچه‌اي وارد شد؛ حضار در مجلس يکي يکي دختر را مورد نوازش قرار دادند، تا رسيد به حضرت رضا(ع) آن حضرت از سن دختر سؤال کردند؛ گفته شد پنج سال دارد؛ حضرت دختر را از خود دور کرد و رفتاري که ديگران کرده بودند ننمودند؛ و اعمال آن بزرگوار بايد براي زن مسلمان سرمشق باشد.
حضرت آيت‌الله مکارم شيرازي:
بر پدر و مادر لازم است فرزندان خود را به مسائل اسلامي از زمان طفوليت آشنا کنند.
حضرت آيت‌الله تبريزي:
پوشش بر دختران نابالغ واجب نيست؛ لکن وظيفه‌ي والدين است که دخترانشان را به پوشش اسلامي عادت دهند و فرزندانشان را با احکام اسلامي تربيت نمايند.
در صورتي که زن مي‎داند مرد نامحرم به قصد لذت به صورت و دست‎هاي معمولي زينت نشده‎ي او نگاه مي‎کند، در اين فرض پوشاندن صورت و دست‎ها لازم است يا نه؟
حضرت آيت الله خامنه‎ اي:
در فرض مذکور بايد حتي وجه و کفين خود را هم بپوشاند.
حضرت آيت الله تبريزي:
بلي در اين صورت بنابر احتياط پوشاندن لازم است.
حضرت آيت الله صافي گلپايگاني:
دست و صورت بنابر احتياط واجب بايد پوشيده شود. (جامع‎الاحکام 2/165).
حضرت آيت الله فاضل لنکراني:
بلي پوشاندن آن لازم است
حضرت آيت الله بهجت:
پوشاندن دست و صورت مطلقا بنابر احتياط لازم است
4-1-بخش دوم: حجاب در حقوق ايران
4-2-1- ارکان جرم قانوني بي حجابي
لازمه ي جرم انگاري يک فعل، وضع مجازات قانوني از سوي قانون گذار براي آن است ،زيرا مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامي تنها هر فعل يا ترک فعلي که براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي شود. تبصره ي ماده 639 قانون مجازات اسلامي)مصوب 1375 ( رکن قانوني تشکيل دهنده ي جرم رعايت کردن حجاب شرعي است. براساس اين تبصره زناني که بدون حجاب شرعي در معبر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.پيش از وضع ماده 639 قانون مجازات اسلامي، در سال 1375 مستند قانوني جرم رعايت نکردن حجاب شرعي ، ماده 17 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي که استفاده از آن ها در ملأ عام خلاف کساني که در انظار “: شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار مي کند) مصوب 1365 ( بود. برابر اين ماده عمومي،وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتک عفت عمومي باشد،توقيفّ وخارج از نوبت در دادگاه صالح،محاکمه و حسب مورد به يکي از مجازات هاي مذکور در ماده ماده 639 قانون مجازات اسلامي،ورود خاص به عام است،زيرا ماده ي 4 براي همه ي “. 2 محکوم مي گردند اشخاص عموميت دارد،ولي قانون مجازات اسلامي تنها به جرم نداشتن حجاب شرعي در زنان اختصاص يافته است. بنابراين قانون مجازات در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصيص زده است.البته قانون ياد شده ه هم چنان به اعتبار خود باقي بوده و مستند قانوني براي جرم رعايت نکردن پوشش شرعي از سوي مردان است.از سوي ديگر،هدف اين قانون درباره ي شيوه برخورد انتظامي و قضايي با جرم ظاهر شدن بدون حجاب شرعي در انظار عمومي بايد ملاک عمل قرار بگيرد ،محدوده ي تعارض اين دو ماده،ميزان مجازات مقرر در آن نحوه ي رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي که استفاده از آن ها در “: هاست.ماده 2 قانون از مجازات هاي تعريزي به شرح زير نام مي ” ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار مي کند – – – – 11 تا 21 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 21 تا 211 1 تذکر و ارشاد 2 توبيخ و سرزنش 3 تهديد 4 “: برد 21 تا 41 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 21 تا 211 هزار ريال در مورد – هزار ريال براي استفاده کننده 5 اين مجازات ها در حق بزه کاران زن به دليل وجود قانون خاص لاحق اعمال نمي شود. .” استفاده کننده بنابراين مجازات زنان در رعايت نکردن حجاب شرعي منحصر در همان دو موردي است که ماده 639 قانون مجازات اسلامي مقرّر کرده است.
4-2-2-رکن مادي

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید