دانلود پایان نامه

سهام مالك جزئي از دارايي شركت مي شود.
2-2-2-3. سرمایه گذاری
منظور از سرمايه گذاري، صرف هزينه اي مشخص به همراه پذيرفتن ريسك (احتمال خطر) مشخص يا نامشخص براي كسب سود در آينده مي باشد. مهمترين هدف سرمايه گذاري، كاهش” هزينه هاي فرصت” مي باشد، به اين معني كه ممكن است فرد پول مازاد راكدي داشته باشد كه بتواند آن را در محلي براي سرمايه گذاري و كسب سود به كارگيرد، اما به علت عدم آگاهي، آن فرصت كسب سود را از دست بدهد.
2-2-2-4. انواع بازار
– بازار اولیه :
دربازار اوليه اوراق بهادار، سهام شركت، براي اولين بار صادر شده و در معرض مبادله قرار مي گيرد. به سهام جديدي كه شركت هاي بازار ثانويه عرضه مي كنند بازار اوليه گفته نمي شود.

– بازار ثانویه :
بازار ثانويه شامل خريداران و فروشندگان سهام و اوراق قرضه اي است كه قبلاً انتشار يافته است. براي مثال اگر فردي بخواهد سهم يا ورقه اي قرضه اي را كه براي اولين بار پس از عرضه توسط يك شركت خريداري كرده به فروش برساند بايد به بازار ثانويه برود. به همين ترتيب وقتي شخصي بخواهد سهم يا ورقه قرضه مربوط به شركتي را از بازار ثانويه خريداري كند، در صورتي كه آن شركت در فهرست شركت هاي پذيرفته شده در بازار سهام باشد ناچار نيست منتظر انتشار عمومي سهام جديد آن شركت بماند.
بورس اوراق بهادار مهم ترين نهاد بازار ثانويه براي معاملات اوراق بهادار است. بازار ثانويه مكاني است كه سهام منتشرشده و در حال انتشار مورد خريد وفروش قرار مي گيرند. تفاوت بازار ثانويه با بازار اوليه در اين است كه در بازار اوليه عرضه كننده، سهام را مستقيماً به سرمايه گذار مي فروشد.

2-2-2-5. سال مالـي
منظور از سال مالي، دوره يک ساله اي است که مبناي محاسبه سود و زيان و ساير گزارش هاي مالي شرکت مي باشد. سال مالي در بسياري از شرکت ها، از ابتداي فروردين تا پايان اسفند است، اما برخي از شرکت ها، براساس نوع فعاليت خود، سال مالي خود را زمان ديگري، مثلا از ابتداي مهر تا پايان شهريور سال بعد، تعيين مي کنند. در پايان سال مالي، مجمع ساليانه شرکت برگزار و عملکرد هيئت مديره در طول سال مالـي، مورد ارزيابي سهامداران قرار مي گيرد. هيئت مديره شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي شرکت، مجمع عادي ساليانـه را برگزار کند.
2-2-2-6. صورت سود و زيان
يکي از مهمترين معيـارها براي انتخاب سهام يک شرکت، ميزان سودآوري آن شرکت است. طبيعتا هر اندازه ميزان سودآوري يک شرکت در مقايسه با قيمت سهام آن شرکت در بورس، بيشتر باشد، مي تواند يکي از نشانه هاي ارزنده بودن سهم باشد. اما چگونه مي شود از ميزان سودآوري يک شرکت مطلع شد؟ صورت سود و زيان، بخوبي بيانگر ميزان سود يک شرکت در پايان سال مالي است. شرکت ها موظفند در پايان سال مالي، صورت صورت و زيان خود را منتشر و از اين طريق، ميزان سودآوري خود را به سهامداران اطلاع دهند.
2-2-2-7. ترازنامه
سرمايه گذاران بايد علاوه بر سودآوري شرکت، به ميزان دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت نيز توجه داشته باشند. طبيعتا براي يک سرمايه گذار مهم است که بداند شرکتي که قصد دارد در آن سرمايه‌گذاري کند، چه ميزان دارايي، اعم از پول نقد، ملک، ماشين‌آلات و… دارد. ميزان بدهي‌ها و تعهدات شرکت به بانک‌ها، تأمين‌کنندگان مواد اوليه و… چقدر است؟ و در مجموع‌، آنچه که به عنوان سرمايه سهامداران شرکت يا اصطلاحا، حقوق صاحبان سهام، پس از کسر بدهي‌هاي شرکت از دارايي‌هاي آن باقي مي‌ماند، چقدر است؟ همه اين اطلاعات، از طريق مطالعه ترازنامه شرکت قابل مشاهده است. در واقع، ترازنامه که همانند صورت سود و زيان، در پايان دوره مالي شرکت براي اطلاع سهامداران منتشر مي‌شود، همانند يک تصوير واضح و شفاف، وضعيت شرکت را ازنظر ميزان دارايي‌ها، بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام نشان مي‌دهد.
2-2-2-8. سود هر سهـم (EPS)
اگر کل سودي را که شرکت در پايان سال مالي خود، بدست مي آورد، بر تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت تقسيم کنيم، عدد حاصل بيانگر سود هر سهم است.
2-2-2-9. سود تقسيمي هر سهـم (DPS)
شرکت ها، لزوما همه سودي را که در پايان سال مالي بدست مي آورند، بين سهامداران توزيع نمي کنند و بخشي از آن را براي اجراي برنامه هاي توسعه اي شرکت، نگه مي دارند. ميزان سودي که به ازاي هر سهـم، بين سهامداران توزيع مي شود، سود تقسيمي هر سهم يا اصطلاحا DPS مي گويند.
2-2-2-10. پيش بيني سود
شرکت ها معمولا در پايان هر سال مالي، بودجه سال آينده خود را منتشر ميکنند. يکي از مهمترين اطلاعات مندرج در بودجه شرکت ها، پيش بيني مقدار سود هر سهم آنان است.
2-2-2-11. تعديل سـود
شرکت هاي پذيرفته شده در بورس موظفند بصورت مستمر و در دوره هاي سه ماهه عملکرد واقعي خود را بررسي کرده و ضمن مقايسه عملکرد واقعي با بودجه پيش بيني شده، پيش بيني جديد خود از ميزان سودآوري شرکت را براساس عملکرد واقعي به بازار منعکس کنند. تغييرات اينچنيني در سود پيش بيني شده را اصطلاحا تعديل سود مي گويند. سرمايه گذاران بايد بايد همواره در تصميم گيري هاي خود، به تعديل سود سهام توجه داشته باشند.
2-2-2-12. قيمت پاياني سهـم
قيمت پايانـي سهام يک شرکت، در واقع ميانگين قيمت‌هايي است که آن سهم در طول روز، براساس آن قيمت‌ها مورد داد و ستد قرار گرفته است.
2-2-2-13. نسبت قیمت به درآمد
به زبان ساده عبارتست از تقسيم قيمت يك شركت بر سود پيش بيني شده آن كه
دوره بازگشت سرمايه را نيز نشان مي دهد .

2-2-3. شاخص کل
شاخص، در مفهوم کلي، معياري است که براساس آن مي‌توان چيـزي را تشخيص داد. در بورس هم شاخص‌ها، در واقع معيارهاي مهمي هستند که با بررسي و تحليل آنها، مي‌توان وضعيت گذشته و حال بورس را از جنبه‌هاي مختلف، ارزيابي و حتي روند آينده بورس را پيش‌بيني کرد، بنابراين، طبيعتا باتوجه به نقش بسيار مهمي که شاخص‌هاي بورس، در تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران ايفا مي‌کنند، نوسانات شاخص‌ها نيز براي سرمايه‌گذاران بسيار حائز اهميت است. شاخص‌های بورس، انواع مختلفي دارند که هر کدام، وضعيت بورس را از جنبه‌ خاصي نشان مي‌دهد.
شاخص عددي است كه جهت و سرعت حركت بازار را نشان ميدهد. انواع آن كه در ايران محاسبه مي شود عبارتست از شاخص كل قيمت 2 ، شاخص بازده نقدي3 ، شاخص بازده نقدي و قيمت 4 ، شاخص پنجاه شركت فعال ، شاخص مالي و شاخص صنعت .
شاخص كل قيمت يكي از اصلي ترين شاخصهاي بورس اوراق بهادار تهران است كه روش محاسبه آن بر اساس فرمول زير (فرمول لاسپيرز) انجام مي گيرد .
} ( ارزش جاري بازار* تعداد سهام منتشره) تقسيم بر( ارزش پايه سهام* تعداد سهام در سال پايه)* {عدد 100
كه در اين محاسبه سال پايه سال 1369 مي باشد. اين شاخص گوياي آن است كه ارزش كل بازار، نسبت به سال پايه، يا همان سال1369 ، چند برابر شده. فرضاً شاخص 12700 نشان مي دهد كه ارزش بازار نسبت به سال 1369 كه سال پايه مي باشد، 127 برابر گرديده است .شاخص كل قيمت ، در بورس تهران براي سه گروه محاسبه مي شود كه عبارتند از:
1) شاخص قيمت كل بازار : كه در محاسبه آن قيمت سهام تمام شركتهاي معامله شده تاثير داده مي شود .
2) شاخص قيمت تالار اصلي : كه در محاسبه آن فقط قيمت سهام شركتهاي معامله شده در تابلو اصلي تاثير داده مي شود .
3) شاخص قيمت تالار فرعي : كه در محاسبه آن فقط قيمت سهام شركتهاي معامله شده در تابلوي فرعي تاثير داده مي شود .
ويژگيهاي شاخص كل قيمت عبارتند از :
• موزون بودن: بدين معنا كه، چون در محاسبه آن، ارزش سهام در تعداد سهام منتشره ضرب مي گردد، پس تغييرات قيمت سهام بر اساس تعداد سهام منتشر شده شركتها، در شاخص تاثير گذار است. يعني هر چقدر تعداد سهام منتشره شركت بيشتر باشد، تغييرات قيمت سهم مورد نظر تاثير بيشتري بر روي شاخص خواهد گذاشت .
• جامع بودن : اين شاخص، به لحاظ اينكه بر اساس تغييرات سهام تمام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، محاسبه مي گردد، لذا خصوصيت جامع بودن را داراست .
• در دسترس بودن : شاخص كل قيمت، به لحاظ اينكه بصورت لحظه اي توسط سازمان بورس اوراق بهادار محاسبه و در اختيار افراد قرار مي گيرد، لذا داراي خصوصيت در دسترس بودن مي باشد .

شاخص كل قيمت به دليل موزون بودن ، در دسترس بودن و جامع بودن بيشتر نشان دهنده وضعيت كلي بازار است .
– موارد تعديل شاخص كل قيمت
شاخص كل قيمت در موارد زير تعديل مي گردد و در حقيقت تغييرات ناشي از موارد زير در مقدار شاخص اثري ندارد .
1. ورود و خروج شركتها : به هنگام ورود و خروج شركتها، به دليل افزايش يا كاهش ارزش جاري سهام، اصولاً ارزش پايه سهام تعديل مي گردد، تا تغييري در عدد شاخص حاصل نشود. به عبارتي با افزايش صورت كسر در مخرج آن تغييري مي دهند، تا حاصل تقسيم صورت بر مخرج تغيير نكند .
2. افزايش سرمايه از طريق آورده و يا مطالبات سهامداران :
به علت اينكه با افزايش سرمايه از طريق آورده و يا مطالبات سهامداران، ارزش جاري سهام افزايش مي يابد، لذا در اين موارد نيز، ارزش پايه سهام، بايد به گونه اي تعديل گردد تا تغييري در عدد شاخص حاصل نگردد .
3. ادغام شركتها : در صورت ادغام دو يا چند شركت، در هم، نيز مي بايست در ارزش پايه سهام تغيير داده شود، تا عدد شاخص تغييري نكند .
ولي در برخي موارد نيازي به تعديل شاخص نمي باشد كه اين موارد عبارتند از :
1. افزايش سرمايه از محل اندوخته : زيرا در اين حالت، همان مبلغ اندوخته كه متعلق به سهامداران بوده، بصورت سهام جديد به آنها داده مي شود، پس تغييري در حقوق صاحبان سرمايه اتفاق نيفتاده، لذا در اين حالت نيازي به تعديل شاخص نيست .
2. تجزيه و تجميع سهام: در اين حالت نيز تنها تعداد سهام منتشره تغيير يافته و چون به تناسب آن قيمت سهم نيز تغيير مي يابد، لذا نيازي به تعديل شاخص نيست. البته لازم به ذكر است كه در ايران عملاً اين كار امكان پذير نيست و ارزش اسمي هر سهم بطور ثابت 1000 ريال مي باشد.
3. پرداخت سود نقدي: در اين حالت نيز چون اصولاً به تناسب پرداخت سود نقدي، قيمت سهام نيز، كاهش مي يابد، لذا نيازي به تعديل عدد شاخص نيست .

2-3. پویایی سیستم
2-3-1. مقدمه
سیستمهای مدیریتی و اجتماعی و مسائل مربوط به آنها در مقایسه با سیستم های مهندسی و فیزیکی، طبیعت پیچیده تری دارند. این پیچیدگی به دلیل ویژگی های متفاوتی است که در سیستم های مدیریتی و اجتماعی وجود دارد، از جمله تعداد اجزاء زیادی که این سیستم ها دارند، تعاملاتی که این اجزاء با یکدیگر دارند، غیر خطی بودن ارتباط بین اجزاء، پویایی رفتار این سیستم ها، رشد این سیستم ها، روابط علت و معلولی موجود در اجزاء درونی این سیستم ها و عواملی از این قبیل. ]10[
سیستمهای دینامیکی روشی سرای تحلیل سیستم های پیچیده می باشد. سیستم های دینامیکی اولین بار توسط فورستر5 مطرح شد و در ابتدا این نوع مسائل در زمینه دینامیک صنعتی6 مطرح شد.
فورستر یک متدولوژی جدیدی را پ
ایه گذاری کرده و یک مدل شبیه سازی نیز ارائه داد و به این ترتیب به حل مسائلی که تا آن زمان حل نشدنی بودند، پرداخت. اولین کتاب فورستر در این زمینه با نام دینامیکهای صنعتی در سال 1961 منتشر شد که متدولوژی و فلسفه سیستم های صنعتی را با بیان مواردی خاص، تشریح می کرد. این فلسفه بر اساس مفاهیم بازخورد7 و انباشتگی8 استوار است .]10[

2-3-2. کلیات پویایی سیستم ها
در چندين دهه اخير، پويايي سيستم به عنوان ابزاري مديريتي به منظور فهم و رفتار دنياي واقعي و اجراي سياست هاي استراتژيك مورد استفاده واقع شده است. اين علم، رويكردي است براي كشف رفتار پويا و غير خطي يك سيستم و مطالعه اين كه چگونه ساختار و پارامترهاي سيستم منجر به الگوهاي رفتاري مي شوند. به منظور درک ارتباطات زنجیره ای اجزاء یک سیستم، مطالعه رفتار دینامیک آنها لازم است و رویکرد دینامیکی به سیستم ها می تواند راهگشا باشد. ابزارهائی نظیر نرم افزارهای معروف صفحه گسترده9 و یا نرم افزار های آماری، امکان تحلیل خبره آماری را ایجاد می کنند اما قادر نیستند در درک کامل یک سیستم دینامیک پیچیده کمک کنند. برای درک ارتباطات زنجیره ای و نیز تأثیرات متعاقب میان بخش های مختلف یک سیستم، نیاز به مدل های دینامیکی می باشد. رویکرد دینامیک سیستم ها امکان رسم مدل گرافیکی سیستم را فراهم ساخته و شانس مشاهده رفتار سیستم طی یک دوره زمانی مشخص را فراهم می آورد. بنابراین می توان رفتار فرآیند را بطور پویا و دینامیک تحلیل نمود. در واقع با استفاده از SD و از طریق شبیه سازی می توان سیاستهایی که باید بر سیستم اعمال گردد را انتخاب نمود و با مطالعه بر روی ارتباط علّی مابین عناصر متفاوت و در نهایت مطالعه کل سیستم در طول زمان متمرکز شد.

2-3-3. اصول كلي در مورد ديدگاه سيستمي
ديدگاه سيستمي، عوامل مختلف و روابط بين آنها را در داخل سيستم مورد توجه قرار مي دهد. كل سیستم كه متشكل از اجزاء و ورابط بين آنهاست، خواصي دارد كه از جمع خواص اجزاء‌ حاصل نمي شود. سيستم گروهي از اجزاء است كه در رابطه مفيد با يكديگر براي تحقق يك هدف مشترك عمل مي كنند. هدف سيستم تعيين كننده ساير مشخصات مي باشد. در رابطه با سیستم باید به مرز سیستم اشاره کرد که به صورت زیر تعریف می شود.
مرز سيستم محدوده اي را تعيين مي كند كه فقط شامل اجزائي گردد كه وجود آن اجزاء رابطه شان با ساير اجزاء براي تحقق هدف سيستم مهم هستند. عناصر داخل مرز را عناصر داخلي10 مي نامند. عناصر خارج مزر را عناصر خارجي11 مي نامند.
سیستم بر دو نوع باز و بسته تقسیم می شود. سيستم باز سيستمي است كه خروجي آن بر روي آن تأثير ندارد. مثال:‌ ساعتي كه غلط كار مي كند. سيستم بسته يا سيستم پس خوران، سيستمي است كه خروجي آن بر عملكرد آن در آينده اثر مي گذارد. به عنوان مثال، ساعت و صاحبش كه عملكرد غلط ساعت را در مقايسه با وقت صحيح اصلاح مي كند.
ديدگاه پويايي سيستم تلفيقي از نگرش ديناميكي و ديدگاه سيستمي است. در اين ديدگاه، ديناميك پديده ها براساس تأثيرات متقابل عوامل داخل سيستم بر هم مورد بررسي قرار مي گيرد. به دو طريق مي توان پارامترهاي ورودي مربوط به مدل پويايي هاي سيستم را محاسبه كرد، تحليل داده هاي مبتني بر آماره هاي بدست آمده از طريق نظر خواهی از شركت و رضايت مشتري. همچنین از كارمندان مسؤول مي توان درخواست كرد تا پارامترها


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید