دانلود پایان نامه

م رسان با موج راديويي محدود و يا شماره گيري اتوماتيک با تلفن ثابت
Ep-It Guardian Monitor (P139( [19]
شتابسنج، رطوبت سنج، صدا، فشار بدن و تنفس
تشک و بالش
مانيتور باليني و يک پيام رسان با موج راديويي محدود و يا شماره گيري اتوماتيک با تلفن ثابت
EpiLert [45]
شتابسنج
مچ دست يا مچ پا
گيرنده بيسيم و گوشي همراه
Epi-Care Free [43]
شتابسنج
مچ دست
ارتباط بيسيم بين سنسور و مانيتور باليني
ارتباط بين مانيتور باليني و پيام رسان و يا گوشي همراه تا محدوده 20 متري
Epi-Care 3000 [43]
شتابسنج
زير تخت
ارتباط بيسيم بين سنسور و مانيتور باليني
ارتباط بين مانيتور باليني و پيام رسان و يا گوشي همراه تا محدوده 20 متري
Vigil-Aide [44]
لرزه نگار
هم تخت خواب و هم قابل حمل در يک کيف يا روي کمربند بيمار
هشدارهايي به صورت صوتي، ارتعاشي و يا فلش روي سنسور وجود دارد و يا م?تواند با يک سيستم پيام رسان به صورت بيسيم ترکيب شود و يا ترکيب با يک سيستم شماره گير خودکار از طريق خطوط مخابراتي
Emfit Seizure Monitor [48]
شتابسنج، ECG و فشار بدن
داخل تخت
اتصال سنسور و مانيتور باليني با سيم و تنظيم هشدار صوتي براي مطلع کردن پرستار
EpDetect [38]
سنسور شتابسنج و GPS گوشي هوشمند
گوشي هوشمند
گوشي هوشمند از طريق ارسال sms و برقراري تماس جهت هشدار به پرستار
Epicall [28]
سنسور فوتوپلتيسموگرافي (PPG) و الکترواکولوگرافي (EOG)
به صورت برچسب بر روي صورت بيمار
اطلاعات بيشتري منتشر نشده است
Ervitech [40]
سنسور صوتي
يک ميکروفون در گردن بيمارو نزديک ناي براي اندازهگيري صداي تنفس
ارتباط بيسيم سنسور با کامپيوتر روميزي و گوشي همراه
Holst Centre/imec, Hobo Heeze BV [49] [50]
سنسور ECG
بر روي بازو و قفسه سينه
گوشي همراه
IctalCare 365 [51]
سنسور EMG
بر روي بازو يا ران بيمار
به صورت بيسيم در صورت تشخيص تشنج از طريق ارتباط با يک پيام رسان آلارمي به صدا در م?آيد
MP5 [52]

سنسور صوتي براي تشخيص حرکت
زير تخت بيمار
رابط خروجي تعبيه شده بر روي مانيتور باليني براي اتصال به شماره گير خودکار و يا سيستم احضار پرستار
Sensalert (102/EP200) [20]
سنسور حرکتي و به صورت انتخابي سنسور رطوبت
دو عدد سنسور در زير تخت بيمار
سنسور به کمک يک مانيتور باليني بيسيم که قادر به برقراري سيستمهاي هشدار دهنده است
SmartWatch [47]
سنسور شتابسنج
مچ دست
سنسور قادر به برقراري ارتباط براي ارسال هشدار با گوشي همراه آندرويد(Android) است
Epi-Watcher [46]
سنسور حرکتي
زير تخت بيمار
ارتباط سنسور و مانيتور باليني با سيم و مانيتور باليني و گوشي همراه به صورت بيسيم يا تلفن ثابت با ارسال sms يا برقراري تماس
Qsensor [33]
سنسور شتابسنج و EDA
روي مچ دست
اتصال سنسور به صورت بيسيم به کامپيوتر روميزي و اينترنت

2-6 استفاده از تلفن هاي همراه براي مداخلات و اقدامات سلامت
تلفن هاي همراه به طور خاص راهي جذاب براي ارائه اقدامات بهداشتي هستند که دلايلي زير را براي آن م?توان نام برد: 1- استفاده گسترده از تلفن هاي همراه با قابليت هاي فني که به طور فزاينده اي رو به پيشرفت است [53]، 2- گرايش مردم به حمل تلفن هاي خود در هر مکاني، 3- دلبستگي مردم به تلفن هاي خود [54]، و 4- ويژگىهاي آگاه از محتوا که از طريق حسگرها و اطلاعات شخصي مبتني بر تلفن فعال م?شوند [55].
در طول 10 سال گذشته، تلفن هاي همراه به وسايلي تبديل شدهاند که در همه جا حاضر هستند. بر اساس آخرين گزارش ها از Pew Internet & American Life Project، 83 درصد از بزرگسالان آمريکايي يک تلفن موبايل دارند [53]. از اين تعداد، بيش از يک سوم (35?) از تلفن هاي خود نه تنها براي برقراري تماس و ارسال پيام هاي متني، بلکه براي دسترسي به اينترنت استفاده م?کنند و اين روند شتاب گرفته است. با توجه به اطلاعاتي که از شرکت اطلاعات بين المللي (IDC19) منتشر شده است، بازار گوشي هاي هوشمند در سطح جهاني، مانند آيفون ها و دستگاههاي آندرويد تا 39 درصد در سال گذشته رشد کرده است [56]. اين اعداد نه تنها استفاده از تلفن هاي همراه به صورت جهاني، بلکه بازار به سرعت در حال تغيير که به سمت استفاده از تلفن ها به عنوان کامپيوترهاي جيبي قدرتمند که مىتواند به اينترنت دسترسي داشته و انواع برنامه هاي کاربردي پيچيده اجرا کند نشان مـ?دهد. نفوذ عميق و توانايي هاي فني گوشي هاي جديد، مداخلات بهداشتي مبتني بر تلفن را پيچيده، جذاب و به طور گسترده اي قابل اجرا کرده است [55].
نکته ديگر اين است که بر خلاف کامپيوترهاي روميزي و يا حتي لپ تاپ ها، گوشي هاي تلفن همراه تقريبا هميشه با فرد هستند. بسياري از ما به ندرت اتفاق مي افتد از تلفن هاي همراه خود بيش از چند متر فاصله داشته باشيم، آنها در دست، در جيب و يا کيف پول ما هستند. مطالعات در سال 2006 نشان مـ?دهد که اندازه دسترسي افراد به تلفن هاي خود به طور متوسط ??58? از زمان در يک شبانه روز بوده است [57]. واقعيت اين است که در دسترس بودن بيشتر تلفن ها اين امکان را فراهم م?آورد که تعداد نقاط مورد مراقبت20، در محدوده هر مکان و زماني که بيمار نياز به پشتيباني دارد نسبت به درمانگاه (در روش استاندارد) و خانه بيماران (در پزشکي از راه دور سنتي) افزايش يابد [58].
ماهيت شخصي تلفن هاي همراه مىتواند باعث کاهش موانع پيش رو، براي قبول و پذيرش مداخلات بهداشتي مبتني بر تلفن همراه توسط يکپارچه سازي آموزشي_ بهداشتي و ديگر اشکال ارتقاء سلامت با يک ابزار شود که بخشي جدايي ناپذير از امور
روزمره افراد شده است و با آنها اغلب دلبستگي عاطفي مثبت دارد. در نهايت، ترکيبي از توانايي هاي فني تلفن ها و نزديکي به صاحبان آنها بدان معني است که تلفن ها م?توانند اطلاعات زيادي در مورد وضعيت کنوني کاربران ارائه کنند [59].
از طريق حسگر هاي تعبيه شده و دسترسي به تقويم کاربر، مخاطبين و ساير اطلاعات شخصي، برنامه هاي کاربردي تلفن همراه مىتواند پي ببرند که کاربران آنها کجا هستند(مانند GPS براي رديابي مکان) و چه کاري انجام مي دهند(مبتني بر شتابسنج). اين دانش، به نوبه خود، اين امکان را به وجود م?آورد که مداخلاتي در اسرع وقت براي کاربران در زماني که به حمايت بيشتري نياز دارند فراهم شود [60] [61].
اين مداخلات به ويژه براي رفتارهاي ناسالم، مانند خوردن مواد غذايي ناسالم و يا سيگار کشيدن، مىتواند مفيد باشد. توانايي تشخيص چنين زمينه هايي قبل از اينکه چنين رفتارهاي ناسالمي باعث درگيري کاربران شود ما را قادر به ارائه کمک خواهد کرد، و تا حد زيادي با ارائه بازخورد عملي، به طور بالقوه، باعث افزايش اثر بخشي مداخلات در تغيير رفتار م?شود [55].
2-7 M-health
تلفن هاي همراه به طور فزايندهاي در حال تبديل شدن به يک پلت فرم مهم براي ارائه اقدامات و مداخلات سلامت هستند. در سال هاي اخير، محققان، تلفن هاي همراه را به عنوان ابزارهايي براي تشويق فعاليت بدني، ارائه رژيم غذايي سالم، نظارت بر علائم آسم و بيمارىهاي قلبي، ايجاد يادآوري براي بيماران، حمايت از ترک سيگار، و براي طيف وسيعي از ديگر مسائل بهداشتي استفاده کردهاند [55]. تلفن هاي همراه هوشمند جديد، با ارائه ويژگىهايي چندرسانه اي قوي و آگاه از متن21 براي اپليکيشن هاي سلامت الکترونيکي22 بسيار مفيد هستند. بنابراين اين وسايل به عنوان ابزارهاي هدف براي برنامه هاي کاربردي سلامت الکترونيک مورد مقبوليت عام واقع و به برنامه هاي کاربردي موبايل سلامت23 تبديل شدهاند [62].
در يک پياده سازي آزمايشي و همکاري سيستمهاي پزشکي_اورژانسي24 با بيمارستانها در منطقه بالتيمور واشنگتن و حومه آن، سيستم miTag (برچسب اطلاعات پزشکي) توسعه يافت که يک پلت فرم حسگر بيسيم مقرون به صرفه است و به طور خودکار بيماران را در طول هر مرحله از فرايند پاسخ به بحران، از صحنه هاي حادثه، تا آمبولانس و بيمارستان رديابي و دنبال م?کند. miTag، يک پلت فرم بسيار توسعه پذير است که افزوده شدن سنسورهاي متفاوت مانند GPS، پالس اکسيمتري، فشار خون، درجه حرارت و ECG را پشتيباني و داده را بر روي يک شبکه بيسيم توري خود سازمانده تقويت م?کند [63]. در يک سيستم نظارت بر سلامتي همراه ديگر، که شامل پارامترهاي فيزيولوژيکي چند منظوره قابل حمل است سيستم قادر به تشخيص يک گره 3AHcare م?باشد و برنامه موبايل براي تله متري دادهها در زمان واقعي بر اساس گوشي هاي هوشمند با سيستم عامل آندرويد است. گره 3AHcare يک دستگاه نظارت بر سلامتي با تعبيه ماژول بلوتوث در آن است و قادر به اندازهگيري ECG، فشار خون، اکسيژن خون، تنفس، درجه حرارت و حرکت يک فرد م?باشد که تقريباً برابر با مجموعه اي از ويژگىهاي يک مانيتور بيمار بر روي تخت بيمارستان است. با کمک نرمافزار آندرويد در اين سيستم، پارامترهاي فيزيولوژيکي همچون ECG از طريق اتصال سوکت بين دستگاه آندرويد و ماژول تشخيص، دادههاي دريافتي با الگوريتم‏هاي خاصي، به طور مداوم پردازش م?شود. دادهها به صورت محلي در يک حافظه ذخيره شده، و توسط شکل موج و به صورت ديجيتال نمايش داده م?شود و با کمک يک الگوريتم آستانه، هشدار در صورت نياز داده شده و انتقال دادهها از راه دور از طريق پروتکل TCP/IP انجام م?شود. عملکرد سيستم نظارت، در گرفتن، ضبط کردن، انتقال و نمايش دادههاى سيار و سرپايي ارزيابي م?شود. اين سيستم براي استفاده آسان و با دقت بالا است. [64].
2-8 شبکه هاي سنسوري بدن (BSNs25)
به تازگي، ميزان علاقه مندي، محققان، طراحان سيستم و توسعه دهندگان برنامه هاي کاربردي بر روي يک نوع معماري شبکه که عموماً با نام شبکه هاي سنسوري بدن شناخته م?شوند، افزايش يافته است. دليل اين پيشرفت را م?توان در وزن سبک، اندازه کوچک، توان مصرفي کم و مانيتورينگ هوشمند سنسورهاي پوشيدني دانست [65]. چندين مزيت در استفاده از BSN هاي بيسيم وجود دارد که عبارتند از: 1- انعطاف پذيري: سنسورهاي غير تهاجمي را م?توان به طور خودکار براي نظارت بر خواندن علائم فيزيولوژيکي استفاده کرد، و م?توان اين علائم را به دستگاه هاي در دسترسي، مانند تلفن همراه، ساعت مچي، هدست، PDA، لپ تاپ، و يا يک ربات، بر اساس برنامه مورد نياز فرستاد. 2- اثربخشي و کارآيي: سيگنال هايي که سنسورهاي بدن در دسترس قرار مي دهند مىتواند به طور موثر براي به دست آوردن برآوردهاي فيزيولوژيک قابل اعتماد و دقيق پردازش شود. علاوه بر اين، با مصرف توان فوق العاده کم، باتري هاي خود را مدت طولاني خواهند داشت. 3- مقرون به صرفه بودن: با افزايش تقاضا براي سنسورهاي بدن در بازار لوازم الکترونيکي، سنسور بيشتري، به خصوص در بازي سازي و محيط هاي پزشکي، به توليد انبوه با هزينه نسبتا کم خواهد رسيد [66].
2-9 خلاصه‏ي فصل
در فصلي که گذشت تلاش شد به بررسي جامعي از کارها و سنسورهاي مرتبطي که تاکنون ساخته و ارائه شده‏اند، پرداخته شود. و در ادامه، نحوه دريافت سيگنال هاي بدني هر يک از سنسورهاي تجاري، که در زمينه تشخيص تشنج عرضه شدهاند، بررسي گرديد و همچنين چگونگي برقراري ارتباط اين سنسورها با وسايل رابط، جهت اطلاع رساني پرستار، پزشک و خانواده بيمار مورد
بررسي قرار گرفت. در بخشهاي بعدي به مزاياي استفاده از تلفن هاي همراه در گسترش و پذيرش M-health اشاره شد. و در نهايت به طور مختصر از مزايا، انعطاف پذيري و کارآيي شبکه هاي سنسوري بدن در گسترش نظارت مداوم بر وضعيت سلامتي افراد صحبت شد.

فصل سوم :
اطلاعات باليني براي تشخيص تشنج

3-1 مقدمه
براي تشخيص حرکت و فعاليتهاي روزانه و استخراج الگو، شتابسنجها به عنوان يکي از بهترين گزينهها هستند. از آن جايي که مد نظر اين پژوهش تشخيص حرکت در تشنج تونيک-کلونيک عمومي م?باشد، قرار دادن شتابسنج در عضو حرکتي بيمار يکي از دلايل انتخاب اين سنسور است. سنسور بعدي سنسور اندازهگيري سطح رسانايي پوست شخص در تشخيص ميزان فعاليت عصب سمپاتيک در زمان تشنج است، چرا که فعاليت اين عصب م?تواند به عنوان يک شاخص در تشخيص تشنج و تاثيري که بر بخشهاي حياتي مانند قلب و مغز مي گذارد، مفيد باشد.
3-2 شتابسنج
يک سنسور شتابسنج سه محوره تخمين با ارزشي از شتاب واقعي با کمک سه محور X، Y و Z را خواهد داشت، و از آن م?توان سرعت و جابه جايي را برآورد کرد. شتابسنجها م?توانند به عنوان آشکارساز حرکت، موقعيت بدن و همچنين سنجش وضعيت فرد استفاده شوند. سنسور تشخيص سقوط، محصول شرکت اپل شامل يک شتابسنج جاسازي شده و يک ميکروکنترلر براي تشخيص افتادن، شوک و يا حرکات تشنجي است [67].
در حوزه پزشکي باليني شتابسنج اغلب براي نظارت بر فعاليتهاي روزانه مورد استفاده قرار م?گيرد، به عنوان مثال، در پزشکي توانبخشي، بين فعاليتهاي مختلف، مانند ايستادن، و نشستن، دراز کشيدن، راه رفتن، و دويدن، م?توان بر اساس دادههاي ثبت شده توسط شتابسنج، تمايز قائل شد. براي تشخيص تشنج هنگامي که پديده هاي حرکتي رخ مـ?دهد شتابسنجهاي سه بعدي پتانسيل خوبي دارند. سيگنال ارسال شده با اين سنسورها، حاوي اطلاعاتي درباره رفتار حرکتي است و پزشکان به طور مستقيم در فيلم هاي ضبط شده مشاهده کرده و م?توانند تطبيق دهند [37]. در مقايسه با فيلم هاي ضبط شده اين سيگنالها براي استخراج ويژگي به صورت خودکار بسيار سادهتر هستند. براي تجزيه و تحليلهاي ويدئويي براي تشخيص تشنج، بايد مفاصل بيمار توسط يک شخص علامت گذاري شده، و بيمار نياز دارد به طور مداوم در حوزه يک يا چند دوربين فيلمبرداري باشد [68].
سيستم هاي ميکروالکترومکانيکي (MEMS26) پتانسيل کافي هم براي نظارت و ثبت از حملات صرعي تقليدي و هم واقعي با الگوهاي حرکتي را دارند [69]. سنسور شتابسنج شامل سه محور مبدل، يک ريز پردازنده، يک واحد ارتباطي بيسيم و يک باتري قابل شارژ است. زماني که سنسور بر روي اندام فوقاني مانند بازو قرار داده م?شود، حرکت هاي غيرتشنجي کمتر روي آن اثر مصنوعي داشته و شناسايي تشنج مشخص تر و سريعتر خواهد بود [70].
در يک کار علمي و با استفاده از مفهوم کامپيوتر پوشيدني يک رابط کاربري قابل حمل و شخصي، مانند خدمات چند رسانه اي و خدمات اتوماسيون خانگي ارائه شده است. هر کامپيوتر پوشيدني به صورت منطقي بايد توانايي هايي جهت سنجش حالات و نيات کاربر داشته باشد. در اين کار روش بهبود يافته اي براي کاوش فعاليتهاي کاربر با استفاده از شتابسنج ارائه شده است. اطلاعات در مورد فعاليتهاي کاربر که مىتواند به يک کامپيوتر پوشيدني کمک کند تا خدمات مناسبي را به کاربر


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید