مقالات و پایان نامه ها

مديريت سیستم اطلاعات بیمارستانی

مديريت سیستم اطلاعات بیمارستانی با وجود اینکه در مقالات زیادی به ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی، معیارها و نتایج آن اشاره شده است بیشتر این مطالعات بر جنبه  کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت تمرکز داشته ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دیدگاه‌های موجود در مورد ارزش ویژه برند

دیدگاه‌های موجود در مورد ارزش ویژه برند[1] ارزش ویژه برند ابزاری برای اندازه‌گیری قدرت رقابتی برندها می‌باشد (فارکوهار، 1989) که از زمان شکل‌گیری این مفهوم تاکنون از سوی محققان این حوزه با دو نگرش مورد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (473)

4ـ2ـ5عدم جذب شدن به سوی امر مقدس و متعالی……………………………………………………….85فصل پنجم: اخلاق کاربردی5ـ1.فلسفه و اخلاق………………………………………………………………………………………………..885ـ2.ارزش انسان…………………………………………………………………………………………………….945ـ3.هولوکاست،شکنجه و ارزش انسان……………………………………………………………….1015ـ4.ناآرامی سیاسی و مدنی………………………………………………………………………………..104 سایت منبع 5ـ5.جنگ…………………………………………………………………………………………………………….1095ـ6.جنگ و نظام های استبدادی………………………………………………………………………..1125ـ7.فقر و بیکاری…………………………………………………………………………………………………115 در این سایت فقط تکه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (469)

2-1-2. باور دینی502-1-3. معرفت دینی502-1-4. مسأله معناداری و تحقیق پذیری گزاره های دینی512-1-5. رابطه عقل و ایمان532-1-5-1. عقل گرایی542-1-5-2. ایمان گرایی562-1-6. رویکردهای مطرح در توجیه باورهای دینی572-1-6-1. الهیات طبیعی572-1-6-2. ایمان گرایی582-1-6-2-1. ایمانگرایی افراطی582-1-6-2-2. ایمان گرایی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (470)

گفتار دوم: نظریه ایقاع بودن فرزند خواندگی31گفتارسوم:نظریه عقد بودن فرزند خواندگی37مبحث دوم : تشریفات قانونی فرزند خواندگی44گفتار اول: نحوه واگذاری کودک و مرجع صالح44گفتار دوم: شرایط پذیرندگان51گفتار سوم: شرایط شخص قابل پذیرش73فصل سوم78آثار حقوقی فرزند ادامه مطلب…

By 92, ago