مقالات و پایان نامه ها

ساختار سرمایه و هزینه سرمایه

ساختار سرمایه و هزینه سرمایه هزینه سرمایه کل شرکت، میانگین موزون هزینه ترکیبات مختلف ساختار سرمایه آن است. یکی از موضوعات مهمی این است که تغییر مقدار بدهی در تامین مالی یا تغییر نسبت بدهی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

رابطه فرسودگي شغلي و ويژگي‌هاي محيط‌هاي كاري

رابطه فرسودگي شغلي و ويژگي‌هاي محيط‌هاي كاري محيط‌ هاي كاري كه داراي ويژگي‌هاي زير هستند، كاركنان آن بيشتر در معرض فرسودگي شغلي قرار دارندفشارهاي ناشي از مواجهه با تقاضاها ودر خواست‌هاي مكرر ديگران. رقابت سخت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ابعاد بازاریابی رابطه ­مند

ابعاد بازاریابی رابطه­مند در زمینه بازاریابی رابطه­مند محققان گوناگون در کشورها و فرهنگ­های متفاوت بنیان­های مختلفی را برای بازاریابی رابطه مند درنظر گرفته­اند (رنجبریان و براری، 85:1390). برای مثال چيو در تحقيق خود سه دسته ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

توجه به مطالعه و درک رفتار مصرف کننده

اهميت مطالعه و درک رفتار مصرف کننده توسعه مطالعات رفتار مصرف کننده، نتيجه چرخش فلسفه بازاريابي از گرايش توليد و محصول به گرايش فروش و سپس گرايش بازاريابي است. عوامل ديگري نيز درگسترش مطالعات رفتار ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

عوامل موثر بر رضایت شغلی از نظر محققان مختلف

عوامل موثر بر رضایت شغلی از نظر محققان مختلف 1. دستمزد دستمزد تقریباً برای همه گروه‌هاي شغلی یکی از مهم‌ترين شرایط کاری به شمار مي‌آید، هرچند شواهد مربوط به آن تا حدی ناکافی است. نتایج ادامه مطلب…

By 92, ago