دانلود پایان نامه

ه خودکفايي سعي در قطع سلطه استعماري کشورهاي ديگر داشته و فقط با استفاده از تجارب ارزنده جهاني و نيروهاي متخص داخلي درهر شاخه از تکنولوژي به پيشرفت هاي چشمگيري نايل آمده اند .
در رابطه با اولين شبيه ساز پروازي ساخته شده مي توان گفت اولين ميل انسان به پرواز ملهم از نگاه رشک آميز او به پرواز پرندگان و نخستين پرواز او چيزي جز تقليد و شبيه سازي نبوده است . شواهد و قراين نشان مي دهند که پيدايش شبيه ساز هاي پروازي ابتدا از فرانسه بوده است، زيرا ادوين آلبرت لينک که شبيه سازهاي ابتدائي به نام لينک16 ناميده مي شود يک جوان آمريکايي بود که علاقه فراواني به فن پرواز داشت. او در شروع اجازه پرواز نداشت و تنها به او مجوز تاکسي کردن با هواپيما در زمين داده شده بود. وي از اين را ه احساس خلباني را درک مي کرد. بعدها دريافت که فرانسوي ها در جنگ حهاني اول براي آموزش خلباني از روشي موسوم به روش پنگوئن استفاده کرده اند و اين روشي بود که به پرواز کننده در حالي که روي زمين بود احساس کنترل هواپيما را مي داد. بنابر اين لينک جوان، زماني که متوجه شد اين روش داراي مزيت فراواني مي باشد تمام مدارک موجود در اين زمينه را مورد مطالعه قرار داد وبه اين فکر افتاد که آيا مي تواند وسيله اي بسازد که همه لرزش ها و حرکات تاکسي کردن هواپيما و به طور کلي راهنما يي هاي اوليه پرواز را در روي زمين ميسر گرداند؟ منظور او زدن يک ميانبر آموزشي براي پرواز بود که هزينه آموزش پرواز را به حداقل برساند. بدين منظور او مشغول ساختن کابين شبيه ساز شد که همه جا قابل نصب و سوار کردن باشد. او از يک موتور براي چرخاندن دسته کنترل و سکان استفاده مي کرد که کارآموزان با چگونگي کار با هواپيما و کنترل آن آشنا شوند بدين ترتيب بود که او در زمينه کارساخت شبيه ساز پيش رفت. يک سال ونيم بعد از اين که لينک دريافت مشکل اساسي در کپي کردن احساس حرکت هواپيما مي باشد. شبيه ساز او پاسخ صحيح حرکت هواپيما را شبيه سازي کرد. سرانجام پس از صرف وقت و هزينه زياد در اوائل سال 1929 اولين شبيه ساز ساخته شد. به دنبال آن شبيه ساز هاي ديگري نيز ساخته شد و ساخت شبيه سازها موجب گرديد تا امکان ممارست و تمرين که از عوامل ارتقاء توان کاربران است فراهم گردد. اين امر موجب گرديد تا بدون ضايعات نيروي انساني و تجهيزاتي هزينه هاي آموزشي به حداقل ممکن برسد و بتوان صحنه ها و مراحلي که در آنها اشکال مشاهده مي شود در آموزش به وسيله شبيه ساز بدون هزينه يا بار مالي تکرار و يا رفع مشکل گردد. موارد ذکر شده در شبيه سازهاي پروازي محسوس تر مي باشند چرا که در آموزش هاي پروازي به علت سرعت زياد و زمان ناکافي براي توضيح محدوديت سوخت، منطقه پروازي، مشکلات ترافيکي و …امکان تکرار و تمرين محدود مي باشد. شبيه سازهاي پروازي از اين محدوديت مبرا هستند و استاد خلبان زمان بيشتري براي توضيح نقاط قوت و ضعف و انتقال تجربه خود به آموزش گيرنده را دارد که شرايط مختلف اضطراري در شبيه سازها ايجاد و عکس العمل آموزش گيرنده و اقدامات او مورد ارزيابي قرار گيرد.
امروزه ابرقدرت اسلام بيش از هر چيز نياز به فرهيختگي و رشد علمي دارد و سياست گذاري و انديشه در همه ابعاد به ويژه در صنعت هوانوردي نمادي واقعي پيدا مي کند. در بخش نظامي به دلايلي که بدان اشاره شد اراده ملت در نيل به خودکفايي تهديد بيگانگان و به خصوص امريکا را به همراه داشت. تا جايي که مورد تحريم قرار گرفتيم و شمارگان اين تحريم با وجود يک جنگ تمام عيار در همه ابعاد سياسي نظامي و فرهنگي به 35 سال تاکنون رسيده و هم چنان نيز ادامه خواهد داشت. در اين تحريم روزنه تأمين ريزترين قطعات تا عظيم ترين و حساس ترين آنها نه تنها از طرف امريکا بلکه از ساير کشورها نيز مسدود شده است.
اکنون با گذشت اين سال هاي پرفراز و نشيب لازم است که نگاهي به گذشته انداخته ودر عرصه سياست گذاري و تبيين عملکرد گذشته و حال را مورد ارزيابي قرار دهيم. اين امر از جهت جبران کاستي ها و برنامه ريزي موفق آتي بسيار حائز اهميت است. در غير اين صورت قطعاً نمي توان از تعرض فرهنگي و اقتصادي بيگانگان و چشم طمع دشمنان در امان بود. يکي از شاخه هاي اساسي در صنعت هوانوردي صنعت مادر و مهم شبيه ساز ها مي باشد. که به دليل پيشرفت اين صنعت و سهم ارزشمندي که در کاهش هزينه ها و امنيت بالا در آموزش هاي پروازي دارد مورد توجه کارشناسان فن قرار گرفته است. پيچيدگي تسليحات و تجهيزات نظامي به ويژه وسايل پرنده مستلزم آموزش هاي گسترده و مداومي است که به نوبه خود زير سيستم هاي کمک آموزشي پيشرفت هايي را نظير شبيه ساز ها طلب مي کند. بديهي است که هواپيمابي ناجا از اين نياز مستثني نبوده و با تجهيز به سيستم شبيه سازي مي بايستي در آموزش نيروي انساني کارآمد در جهت آموزش و ارتقاء مهارت و توانمندي خلبانان روي آورد.
هزينه نگهداري بالاي تجهيزات و سوانحي که حين يک پرواز واقعي محتمل است ايجاب مينمايد تا نخستين مراحل آموزش دانشجويان به طور مجازي و با استفاده از دستگاههاي شبيهساز پروازي همانند کشورهاي پيشرفته انجام گيرد. زيرا براي دانشجويان خلباني در بحث آموزش مقدماتي پايه و پيشرفته تا سطوح عالي پروازي (خلبان يكم، معلم خلباني، سر معلم خلباني) در اختيار داشتن شبيه ساز هاي پروازي اجتناب ناپذير و ضروري است. تنوع وسايل پرنده موجود در جمهوري اسلامي ايران و مخصوصاً هواپيمايي ناجا که طيفي از تجهيزات پرنده را در اختيار دارد و توجه به گستردگي مأموريت ها در جهت تامين امنيت در سرتا سر سرزمين ايران اسلامي ضرورت و مشکلات اين موضوع نسبت به ساير کشورها دو چندان است. انجام کليه پروازهاي (عادي و اضطراري) از لحظه استارت وسيله پرنده در روي زمين و شروع پروازها و اجراي مانورهاي آموزشي پيچيده و ناوبري نزديك ودور و ديگر امور پروازي توسط شبيه ساز هاي پروازي امکان پذير مي باشد با تکميل آموزش توسط شبيه ساز هاي پروازي دانشجويان خلباني براي پرواز با وسيله پرنده به تکميلي خواهند داشت. آموزش تجهيزات بسيار پيچيده شبيه سازهاي پروازي کليه تجهيزات داخل کابين و سيستم هاي هواپيما را در بر ميگيرد. در اين ميان سيستم کنترل مکانيکي و نمايشگرها که اصولا توسط کامپيوتر هاي بسيار سريع و پر قدرت فراهم ميشوند سيموله کردن کنترل پرواز و فرامين عمليات آن را با دقت فراوان امکان پذير مي سازد.
تربيت و پرورش خلبانان بسيار حرفه اي که نياز به حداقل آموزش با هواپيما و بالگرد را نياز به تکميل آموزش هاي پروازي داشته باشند از اهداف آموزشي شبيه ساز ها بوده که از اهميت بالايي برخوردار است.
2-2-6-2) آشنايي با شبيه ساز پرواز
شبيه‌ساز پرواز سيستمي است که براي تقليد (يا شبيه‌سازي) رفتار هواگردها به ويژه هواپيما ساخته مي‌شود. شبيه سازهاي پرواز شبيه بازي هاي رايانه اي بسيار عظيم مي باشند. اين وسايل براي براي آموزش دادن خلبان ها براي پرواز دادن هواپيماهاي جديد و تمرين کردن مهارت هاي پروازي در آن ها طراحي و ساخته مي شوند. به عنوان مثال آموزش هواپيماي 747 فقط براي take off اگر شاگرد از باند خارج شود و در هنگام بلند شدن يك سانحه داده است ولي با شبيه سازها بارها اين تمرين بلند شدن را انجام و آموزش داده مي شود بدون اينكه سانحه را تجربه كند. و تمرين کردن پرواز روي زمين از آسمان ايمن تر و کم خطرتر مي باشد و با شبيه ساز پرواز مي توان تجربه واقعي پرواز هواپيما را روي زمين و بدون مصرف سوخت و ساير هزينه ها و از دست دادن وسيله پرنده و جان انسان ها تجربه و کسب كرد. خلبان هاي هواپيما هاي جنگي نيز با استفاده از شبيه ساز پرواز مي توانند مهارت هاي خود را براي صحنه هاي نبرد تمرين ارتقاء و تقويت نمايند. هر شبيه ساز پرواز، يک کابين دقيقاً مشابه به کابين خلبان هواپيماي خاص خود را دارد.
طبق آمارها، سوانح آموزش‌هاي هوايي كه روزگاري رقم قابل توجهي را به خود اختصاص مي‌دادند با ورود شبيه‌سازهاي پرواز و حذف بخشي از آموزش با هواپيماهاي واقعي از سوي شركت‌هاي هواپيمايي كاهش يافته و ديگر شاهد بروز حوادث ناگواري نيستيم .
امروزه استفاده از چنين شبيه‌سازهايي براي آموزش خلبانان، اجباري والزامي است و بخشي از استاندارد را تشكيل مي‌دهد. دكتر ايرج ابراهيمي، مدير شركت فناوري هوايي شاهين، طراح و سازنده شبيه‌ساز پرواز ايراني است كه سال‌ها در اين زمينه كار تحقيقاتي و اجرايي داشته و با پافشاري بر ايده خود موجب بومي شدن اين طرح شده و نياز كشور را از خارج بي‌نياز كرده است. در واقع خيلي از خلبان‌ها و كروي پروازي براي اين كه گواهينامه و امتياز پرواز را بگيرند بايد اين دوره‌ها را بگذرانند تا اين دوره‌ها جزو سوابق پروازشان درج شود. وقتي خلبانان با هواپيماي اصلي براي تمرين و كسب مهارت آموزش مي بينند بايد به محوطه‌هاي خلوتي بروند، اما اگر شرايطي اضطراري براي آنان پيش بيايد كه مجبور شوند در فرودگاه هم كه ترافيك آن شلوغ است فرود بيايند، با مشكلاتي مواجه خواهند شد، اما در اين سيستم شبيه‌ساز خلبانان مي‌توانند حتي شرايط اضطراري را نيز تمرين كنند. (سايت جام‌جم، مصاحبه با نخستين طراح و سازنده شبيه‌ساز پرواز ايراني).
سازنده بايد مطابق با معيارها و استاندارد‌هاي جهاني اين چنين شبيه‌سازهايي را بسازند يعني بايد تمام اطلاعات، استارت موتور، چك‌كردن كارها، بلندشدن و اوج گيري و كم‌كردن ارتفاع پرواز شبيه‌ساز با عملكرد هواپيماي واقعي مطابقت داشته باشد. اين چنين است كه سازمان هواپيمايي كشور براي ساخت چنين شبيه‌سازهايي گواهي استاندارد صادر مي‌كند. در واقع رعايت چنين استانداردهايي است كه وجه تمايز آن با شبيه‌سازهاي تفريحي و گيم مي‌شود. معمولا در بازي‌هاي تفريحي خلبان فقط دسته‌ها را مي‌گيرد و پاسخي دريافت مي‌كند، اما در اين شبيه‌ساز خلبان تمام شرايط دشوار پرواز را درك مي‌كند (دستنامه شبيه ساز، گردآوري شده توسط هواپيمايي معراج، 1390).
2-2-6-3) انواع شبيه سازها و تعاريف آن :
در تعريف اصلي شبيه سازها آورده اند که يک شبيه سازي،عرضه روشي براي اجراي مدل سازي انجام کار مورد نظر در يک محدوده زماني مشخص که مي توان از يک يا چند مدل در انجام شبيه سازي بهره گيري كرد هم چنين مي توان تناوب اجراي مدل ها، اطلاعات تبادل شده بين مدل ها و نتايج به دست آمده از آنها را کنترل كرد .به طور کلي مدل هاي مورد استفاده در شبيه ساز مي تواند انواع مختلفي را دارا باشد. اما نکته مهم در دقت و زمان اجراي آنها مي باشد که بايستي ارتباط منطقي با توجه به نياز هاي شبيه سازي دارا باشد. اولين پارامتري که در ساخت يک شبيه ساز دخيل است و از اهميت به سزايي نيز برخوردار مي باشد مسئله تعريف نياز مندي ها است. در حين تعريف نيازمندي ها مي بايستي چگونگي تأييد مدل سازي ها و اطلاعاتي مورد توجه ويژه قرار گيرد. در نهايت هنگامي که يک شبيه ساز ساخته شد و به مرحله اجراي آزمايش پروازي خود رسيد گروهي با عنوان تيم تست تشکيل مي شوند تا شبيه ساز را از هر جهت مورد آزمون قرار دهند، براي انجام يک مدل سازي قابل قبول و عملکرد درست و واقعي يک سيستم يا چرخه نياز به درک نيازمندي هايي است که مدل سازي در آنها انجام مي گيرد. وقتي يک شبيه ساز ساخته شد بايستي جلب اعتماد مصرف کننده را در درجه اول داشته باشد و اين ارتباط مهمي با اعتبار سازندگان آن دارد و اين ميسر نمي شود مگر با آزمايشات موفقي که پس از ساخت شبيه ساز انجام مي گردد. شبيه سازها در مصرف و عملياتي که انجام مي دهند به جند نوع تقسيم بندي مي شوند که در ذيل به آنها اشاره مختصري خواهد شد .
الف – شبيه سازي تحليلي غير هم زمان 17
اين نوع شبيه ساز

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید