دانلود پایان نامه

ايثار، سخاوت و … بر شاخه ي آن مي رويد. ايشان پس از آن که قواي شهواني، غضبي و فکري را منشاء وخاستگاه تمامي اخلاق انساني بر مي .” ناميده مي شود ” خمود ” وافراط وتفريط در آن ” عفاف ” حد اعتدال در قوه ي شهواني “: شمرد ، مي گويد براساس آن چه که گفته شد،عفاف معنايي وسيع تر از پاکدامني ،فحشاء و زنا دارد.قرآن کريم و نصوص روايي نيز، عفاف را در معناي وسيع تر از عفاف و پاکي جنسي به کار برده و آن را به معناي در پيش گرفتن رويه ي اعتدال ، خود نگه داري ، تسلط بر خويشتن ، صبوري و ايستادگي در برابر کام جويي ناروا مي داند که در حوزه ي تمايلات جسمي و جنسي مي گنجدونفس انساني خواهان برآورده شدن بي قيدوحصرآن نيازهاست.
نام دارد.درکتاب ” عورت ” مواضعي از بدن که پوشش آن در نماز و در برابر ناظر واجب است به تعبيرفقهاء
العوره سوءه الانسان و کل ما يستحيي منه والعوره کل “، هاي لغت چند معنا براي عورت ذکر شده،از جمله
” خلل يتخوف منه في ثغر او حرب در اين تعريفّ دو معنا آمده،اول قسمت هايي از بدن انسان که زشت و ناپسند است وحيا مانع آشکارشدن آن مي شود،دوم هر چيز آسيب پذيري که مورد نگراني باشد،مانند سرحدات و مرزها،عورت مي باشد.
” کل ما يستحيي منه اذا ظهر”: ابن اثير مي نويسد هرآن چه که حياء مانع” “آشکار شدن آن مي شود،عورت است از اين جهت به زن عورت اطلاق مي شود که مانند منطقه اي آسيب پذير،بايد در حصار و پوشش قرار گيرد يا بدن وي از جهت فيزيکي به گونه اي است که حجب و حيا مانع نشان دادن آن در برابرچشمان نامحرم مي شود.اما اين است،درکلمات فقهاء اختلاف واقع شده و منشأ اختلاف در اين است ” عورت ” که چه مقدار از بدن زن قلمداد مي شوند تا پوشش آن ها واجب باشد يا ” عورت ” که آيا مواضع مورد اختلاف يعني وجه و کفين و قدمين چنين نيست و اين عنوان بر اين مواضع صدق نمي کند؟ با تحقيق و تتّبع در کتب فقهي وبررسي نظر فقهاي اماميه و فقهاي اهل سنّت در اين خصوص هفت نظر و قول مي نامند و پوشش آن را در مقابل نامحرم واجب مي ” عورت ” به دست مي آيد.برخي از فقهاء تمام بدن زن را وجه و کفين ” را از اين عنوان وحکم استثناء کرده اند و پوشش آن را واجب نمي دانند،برخي ” وجه ” دانند،برخي را مستثني دانسته اند ،برخي وجه و کفين)ظاهرويا باطن آن(وقدمين راوبرخي وجه و کفين و ظاهر قدمين و ”
2-2-بخش دوم
2-2-1- اثرات حجاب
1. آرامش خاطر
نبودن حريم ميان زن و مرد و آزادى در معاشرت‌هاي ممنوع و بي‎بند و بارى، هيجان‌ها و التهاب‌هاى جنسى را فزونى مي‎بخشد و تقاضاى هر دو طرف را به صورت يك عطش روحى و يك خواست اشباع نشدنى در مي‎آورد و اين همان اختلاط روانى و روحى است.
غريزة جنسى، قوة نيرومندى است كه هر چه بيشتر از آن سپرى شود، طغيان و سركشى او بيشتر مي‎شود و ناگفته روشن است كه اگر دختران و زنان يك اجتماع، پوشش لازم را نداشته باشند از آثار و پيامدهاى طغيان و سركشى اين غريزه خطرناك در امان نخواهند ماند و سرانجام آرامش خاطر خود را به درياى موّاج و خروشانى مبدّل مي‎سازند.
شهيد مطهرى (ره) در كتاب ارزشمند مسأله حجاب مي‎نويسد:
چرا در دنياى غرب اين همه بيمارى روانى زياد شده است؟ علتش آزادى اخلاقى جنسى (و بى بند بارى و عدم رعايت اصول اخلاقي) و تحريكات فراوان سكسى است كه به وسيله جرايد و مجلات و سينماها و تئأترها و محافل و مجالس و… انجام مي‎شود.
2. استحكام پيوند خانوادگى
حجاب و پوشش اسلامى در استحكام پيوند خانوادگى نقش مهمى را ايفا مي‎كند. اگر دختر يا زنى كه در خانواده‎اى زندگى مي‎كند، خود را صاحب جمال و نفس خويش بداند؛ هرگز حاضر نمي‎شود تا ديگرى او را آلت دست قرار داد، و ماية لذت خود را فراهم آورد.
و بر عكس كسانى كه از اين قانون الهى بهره نمي‎گيرند و در خيالات و اوهام شيطانى خود غوطه مي‎خورند، فقط براى لحظاتي ماية كيف و لذت گروهى عياش را فراهم كرده و از مالكيت بر جمال و نفس خود دست مي‎كشند.
اين گروه نبايد فراموش كنند كه با ايجاد كردن چنين اوضاع اسفبارى در جامعه، زمينه گسستن خانواده‎ها و كانون‎هاى كوچك صميمى را بر هم مي‎زنند. و همانگونه كه گذشت سرانجام خود نيز دچار آن خواهند شد و روشن است كه در چنين شرايطى از بهره‎مند شدن از استحكام در خانواده محروم خواهند ماند.
3. ايجاد كردن محيطى سالم
يكي ديگر از آثار و فوايد حجاب ايجاد كردن محيطى سالم و به دور از مفاسد اخلاقى است. از آنجا كه انسان يك موجود اجتماعى است و به طور كلى قطع رابطه او با اجتماع امكان پذير نيست، دختران جوان و زنان جامعه مي‎توانند با رعايت اين قانون الهي در فراهم آوردن محيطى سالم و ريشه كن نمودن مفاسد اخلاقى سهم به سزايى را داشته باشند
2-2-2- فوايد حجاب
يکى از فوايد و آثار مهم حجاب در بُعد فردى، ايجاد آرامش روانى در افراد جامعه است که يکى از عوامل ايجاد آن عدم تهييج و تحريک جنسى است.حجاب و پوشش، آثار و فوايد فراوانى دارد که به بعضى از مهم ترين آنها اشاره مى کنيم :
الف) ايجاد آرامش روانى در فرد
يکى از فوايد و آثار مهم حجاب در بُعد فردى، ايجاد آرامش روانى در افراد جامعه است که يکى از عوامل ايجاد آن عدم تهييج و تحريک جنسى است در مقابل، فقدان حجاب و آزادى معاشرت هاى بى بندوبار ميان زن و مرد، هيجان ها و التهاب هاى جنسى را فزونى مى بخشد و تقاضاى سکس را به صورت عطش روحى و يک خواست اشباع نشدنى درمى آورد که مخلّ آرامش روانى افراد است. غريزه ى جنسى، غريزه اى نيرومند، عميق و درياصفت است و هر چه بيش تر از آن اطاعت شود بيش تر سرکش مى گردد هم چون آتشى که هرچه هيزم آن زيادتر شود شعلهورتر مى گردد. بهترين شاهد بر اين مطلب اين است که در جهان غرب که با رواج بى حيايى و برهنگى، اطاعت از غريزه ى جنسى بيش تر شده است، هجوم مردم به مسئله ى سکس نيز زيادتر شده و تيراژ مجلات و کتب سکسى بالاتر رفته است. اين مطلب پاسخ روشن و قاطعى است به کسانى که قايل اند همه ى گرفتارى هايى که در کشورهاى اسلامى و شرقى بر سر غريزه ى جنسى وجود دارد، ناشى از محدوديت هاست و اگر به کلى هرگونه محدوديتى برداشته شود و روابط جنسى آزاد گردد، اين حرص و ولع از بين مى رود.
البته از اين افراد بايد پرسيد: آيا غرب که محدوديت روابط زن و مرد و دختر و پسر را برداشته، توانسته است حرص و ولع جنسى را بکاهد يا آن را افزايش داده است؟!34
پاسخ هر انسان واقع بين و منصفى به اين سؤال اين است که نه تنها حرص و ولع جنسى در غرب افزايش يافته است، بلکه هر روز شکل هاى جديدترى از تمتّعات و بهره بردارى هاى جنسى در آن جا رواج و رسميت مى يابد.
يکى از زنان غربى منصف، وضعيت جامعه ى غرب را در مواجهه با غريزه ى جنسى اين گونه توصيف کرده است:
کسانى مى گويند مسئله ى غريزه ى جنسى و مشکل زن و حجاب در جوامع غربى حل شده است آرى، اگر از زن روى گرداندن و به بچه و سگ و يا هم جنس روى آوردن حل مسئله است، البته مدتى است اين راه حل صورت گرفته است!!35
ب) استحکام بيشتر کانون خانواده
يکى از فوايد مهم حجاب در بُعد خانوادگى، اختصاص يافتن التذاذهاى جنسى به محيط خانواده و در کادر ازدواج مشروع است. اختصاص مذکور، باعث پيوند و اتصال قوى تر زن و شوهر و در نتيجه، استحکام بيش تر کانون خانواده و، برعکس، فقدان حجاب باعث انهدام نهاد خانواده مى گردد. يکى از نويسندگان، تأثير برهنگى را در اضمحلال و خشکيدن درخت تنومند خانواده، اين گونه بيان کرده است:
در جامعه اى که برهنگى بر آن حاکم است، هر زن و مردى، همواره در حال مقايسه است مقايسه ى آنچه دارد با آنچه ندارد و آنچه ريشه ى خانوده را مى سوزاند اين است که اين مقايسه آتش هوس را در زن و شوهر و مخصوصاً در وجود شوهر دامن مى زند. زنى که بيست يا سى سال در کنار شوهر خود زندگى کرده و با مشکلات زندگى جنگيده و در غم و شادى او شريک بوده است، پيداست که اندک اندک بهار چهره اش شکفتگى خود را از دست مى دهد و روى در خزان مى گذارد. در چنين حالى که سخت محتاج عشق و مهربانى و وفادارى همسر خويش است، ناگهان زن جوان ترى از راه مى رسد و در کوچه و بازار، اداره و مدرسه، با پوشش نامناسب خود، به همسر او فرصت مقايسه اى مى دهد و اين مقدمه اى مى شود براى ويرانى اساس خانواده و بر باد رفتن اميدِ زنى که جوانى خود را نيز بر باد داده است و همه ى خواهران جوان لابد مى دانند که هيچ جوانى نيست که به ميان سالى و پيرى نرسد و لابد مى دانند که اگر امروز آنان جوان و با طراوت اند در فرداى بى طراوتى آنان، باز هم جوانانى هستند که بتوانند براى خانواده ى فرداى آنها، همان خطرى را ايجاد کنند که خود آنان امروز براى خانواده ها ايجاد مى کنند.36
بنابراين بايد گفت زنى که چادر بر سر مى گذارد، نه تنها اولين قدم را در حفظ کانون گرم خانواده برداشته، بلکه آبرو و شرافت مادرى را بدين وسيله فراهم ساخته است و خود را از آزار و اذيت ها و نگاه هايى که همچون تير به قلب خانواده اصابت مى کند و آن را از هم مى پاشد محفوظ داشته است.
ج) حفظ و استيفاى نيروى کار در جامعه
يکى از فوايد مهم حجاب در بُعد اجتماعى، حفظ و استيفاى نيروى کار در سطح جامعه است. در مقابل، بى حجابى و بدحجابى باعث کشاندن لذت هاى جنسى از محيط و کادر خانواده به اجتماع و در نتيجه، تضعيف نيروى کار افراد جامعه مى گردد. بدون ترديد، مردى که در خيابان، بازار، اداره، کارخانه و … همواره با قيافه هاى محرّک و مهيّج زنان بدحجاب و آرايش کرده مواجه باشد، تمرکز نيروى کارش کاهش مى يابد. برخلاف نظام ها و کشورهاى غربى، که ميدان کار و فعاليت هاى اجتماعى را با لذت جويى هاى جنسى درهم مى آميزند،37 اسلام مى خواهد با رعايت حجاب و پوشش، محيط اجتماع از اين گونه لذت ها پاک گردد و لذت هاى جنسى، فقط در کادر خانواده و با ازدواج مشروع انجام شود.38
پژوهش ها نشان مى دهد که زنان ايران زمين از زمان مادها داراى حجاب کاملى شامل: پيراهن بلند چين دار، شلوار تا مچ پا و چادر بر روى لباس ها بودند. برابر متون تاريخى، در همه ى آن زمان ها پوشاندن موى سر و داشتن لباس بلند و شلوار و چادر رايج بوده است و زنان با آن که آزادانه در محيط بيرون از خانه رفت و آمد مى کردند و همپاى مردان به کار مى پرداختند، داراى حجاب کامل بودند و از اختلاط هاى فسادانگيز شديداً پرهيز مى کردند.
د) فايده ى اقتصادى حجاب
استفاده از حجاب و پوشش، به ويژه در شکل چادر مشکى، به دليل سادگى و ايجاد يکدستى در پوشش بانوان در بيرون منزل، مى تواند از بُعد اقتصادى نيز تأثيرى مثبت در کاهش تقاضاهاى مدپرستى بانوان داشته باشد البته به شرط اين که خود چادر مشکى دست خوشِ اين تقاضاها نگردد. متأسفانه بعضاً مظاهر مدپرستى در چادرهاى مشکى نيز مشاهده مى گردد به گونه اى که برخى از بانوان به جاى استفاده از چادرهاى مشکى متين و باوقار، به چادرهاى مشکى تورى، نازک و داراى طرح هاى جِلف و سبک که با هدف و فلسفه ى حجاب و پوشش تناسبى ندارند روى مى آورند.
يکى از دانشجويان محجبه درباره ى رواج فرهنگ مدگرايى در خاطرات قبل از انقلاب خود گفته است:
يادم مى آيد آن وقت ها که حجاب نداشتم، اگر دو روز پشت سر هم قرار بود که به خانه ى کسى بروم، لباسى را که امروز پوشيده بودم، حاضر نمى شدم فردا بپوشم! احساس مى کردم مسخره است و سعى داشتم حتى اگر شده، لباس ديگران را به عاريه بگيرم و بپوشم، تا من هم با لباس جديدى رفته باشم. اين کارها واقعاً رفاه حال و راحتى را از خانم ها سلب کرده بود.39
پس مى توان گفت که چادر امنيت و آرامش زن را تأمين مى کند. زنانى که با خودآرايى وارد جامعه مى شوند، همواره نگران قضاوت ديگران در مورد خود هستند و ناآرام و مضطرب اند. در صورتى که زن مى تواند با رعايت حجاب کامل و

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید