دانلود پایان نامه

– مزايا و ويژگيهاي بكارگيري انتقال الكترونيكي وجوه

  • امنيت

بررسي ها نشان مي دهد پرداخت هايي كه از طريق سيستم هاي انتقال الكترونيكي صورت مي پذيرنداز امنيت بالاتري نسبت به پرداخت ها به شيوه سنتي برخوردارند. زيرا سيستم هاي انتقال الكترونيكي وجوه بگونه اي طراحي مي شوند كه احتمال دستبرد،سرقت،مفقود شدن، عدم انتقال و… به حداقل ممكن مي رسد.به خاطر اين ويژگي اغلب افراد معمولاً راغب هستندكه از اين سيستم ها به جاي سيستم هاي سنتي پرداخت استفاده نمايند(Crede .1998,p.261).

 

  • سرعت

ويژگي برجسته سيستم هاي انتقال الكترونيكي وجود سرعت بالاي آن مي باشد.با قاطعيت مي توان گفت كه سيستم هاي پرداخت الكترونيكي از سيستم هاي پرداخت سنتي خيلي سريع تر است زيرا در سيستم هاي پرداخت و انتقال الكترونيكي وجوه ،انتقال وجوه در اكثر مواقع به صورت پيوسته صورت مي پذيرد.به عبارت ديگر وجوه به صورت پيوسته از حساب فرستنده به حساب دريافت كننده منتقل مي شود(Crede.1998,p.261).

 

  • آسان بودن و سادگي

سازوكار انتقال الكترونيكي وجوه ،براي كاربران خيلي ساده تر و آسان تر از سيستم هاي سنتي
مي باشد.چون در اين نظام اولاً با يك امضاي ديجيتالي پرداخت به صورت مستقيم صورت مي گيرد و ثانياً نيازي به حضور فيزيكي كاربر (مشتري ) در بانك يا مؤسسه مالي نيست(Cree .1998,p.261).

 

  • هزينه كم

هزينه نظام انتقال الكترونيكي وجوه در مقايسه با نظام سنتي انتقال وجه به مراتب پايين تر است. صرفه جويي در هزينه انتقال وجوه، براي فرستنده وجه،گيرنده وجه وبانك(مؤسسه مالي) وجود دارد. سيستم هاي انتقال الكترونيكي وجوه در بانك ها باعث كاهش هزينه ها از طريق صرفه جويي در كاغذ و چاپ، آگهي و تبليغات، كاركنان و زمان لازم جهت ارائه صورت حسابها و ساير هزينه هاي جانبي مي گردد. صرفه جويي در هزينه هاي فرستنده وجه و از طريق كاهش هزينه هاي صدور چك، رفت وآمد، هزينه هاي پست و زمان و فرصت هاي از دست رفته، و هزينه هاي جانبي صورت مي پذيرد.علاوه بر اين بكارگيري سيستم هاي انتقال الكترونيكي وجوه باعث كاهش هزينه هاي اجتماعي نظير ترافيك و آلودگي هوا به خصوص درشهرهاي بزرگ می گردد(Crede.1998,p.262).

 

  • كاهش اشتباهات انساني

يكي ازمسائل و مشكلات عمده سيستم هاي پرداخت سنتي، اشتباهات متعدد عوامل انساني در فرايندو پردازش پرداخت ها به علت يكپارچه نبودن سيستم و وارد كردن اطّلاعات به دفعات مختلف در فرايند پردازش مي باشد. سيستم انتقال الكترونيكي وجوه با در نظر گرفتن اين مشكلات با حذف دوباره كاريها و طراحي مناسب روشهاي كنترلي اين اشتباهات انساني را تا حدود زيادي كاهش داده است (Crede ,1998,p.262)