دانلود پایان نامه

روش های افزایش انگیزش

بکارگیری روش ها و فنون افزایش انگیزه یکی از وظایف مهم و دشوار مدیران می باشد . در واقع با این روش ها مدیران باید به دنبال راه های عملی افزایش انگیزه در افراد باشند . در زیر به تعدادی از این روش های اشاره شده است :

1- غنی سازی شغل : برخلاف توسعه شغلی ، در غنی سازی شغل نه تنها به شخص تعداد وظایف بیشتری محول می شود ، بلکه به وی اختیار داده می شود که در سطحی بالاتر نیز به فعالیت بپردازد . در حقیقت ، غنی سازی شغل عبارتست از : «فرآیندی که به واسطه آن به کارکنان مسئولیت بیشتری واگذار می شود ، و شغل به صورت عمودی گسترش می یابد» . گفتنی است که مفهوم غنی سازی شغل برگرفته از نظریات «هرزبرگ» می باشد .

2-گردش شغلی : اگر بتوان افراد را در مشاغل هم خانواده و همگون که با آن ها آشنایی دارند ، جابجا نمود ، گردش شغلی ایجاد می شود . به واسطه این کار افراد با مشاغل بیشتری آشنا شده و در کار خود از تنوع و گوناگونی بالاتری برخوردار می گردند ، در ضمن انگیزه کار نیز در آنان تقویت می شود . مزایای گردش شغل به این ترتیب است که :

  • افق دید کارکنان را وسیع می کند و آن ها را در مسیر یک سلسله از تجارب می گذارد .
  • یکنواختی که پس از حصول مهارت های لازم برای انجام تکلیف بروز می کند ، با انتقال کاهش پیدا می کند .
  • از آنجا که تجارب گسترده تر نیست ، درک فعالیت های دیگران در درون سازمان بیشتر می شود .

البته لازم است عنوان شود که اگر چه گردش شغلی دارای مزایای زیادی است ، ولی یکی از اشکالات عمده آن این است که سازمان باید خود را برای مقابله با مسائلی که از انجام دادن تکالیف تازه به دست کارکنان بی تجربه و از تصمیم گیری مدیران منتقل شده ای که براساس تجربه اندک در کار فعلی عمل می کنند ، ناشی می شود ، مجهز کند .

 

 

3- مشارکت : مشارکت وسیله ای برای شناخت محسوب می شود . نوع صحیح مشارکت هم منجر به افزایش انگیزه می شود و هم معلومات ارزنده ای در اختیار سازمان می گذارد . البته مشکلی که وجود دارد این است که مدیران غالباً فکر می کنند که به واسطه مشارکت کارکنان در کار ها ، موقعیت آن ها ضعیف می شود ، و شاید به همین دلیل است که اگر چه مدیران مشارکت فرودستان را در موضوعات مختلف توصیه می کنند ، اما در موضوعاتی که مربوط به تصمیم گیری خودشان می شود شخصاً شما تصمیم می گیرند . (مشبکی ، 1380).