برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

رابطه فرسودگي شغلي و ويژگي‌هاي محيط‌هاي كاري

رابطه فرسودگي شغلي و ويژگي‌هاي محيط‌هاي كاري محيط‌ هاي كاري كه داراي ويژگي‌هاي زير هستند، كاركنان آن بيشتر در معرض فرسودگي شغلي قرار دارندفشارهاي ناشي از مواجهه با تقاضاها ودر خواست‌هاي مكرر ديگران. رقابت سخت ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

ابعاد بازاریابی رابطه ­مند

ابعاد بازاریابی رابطه­مند در زمینه بازاریابی رابطه­مند محققان گوناگون در کشورها و فرهنگ­های متفاوت بنیان­های مختلفی را برای بازاریابی رابطه مند درنظر گرفته­اند (رنجبریان و براری، 85:1390). برای مثال چيو در تحقيق خود سه دسته ادامه مطلب…